www.strava.cz

online objednávka

Objednávání jídel po internetu

Zadejte adresu www.strava.cz. V levé, modře zvýrazněné části zvolte ihlášeníivatele. 

V zobrazené tabulce doplňte : výběr jídelny = 0288. 
Do kolonky uživatel doplňte svůj uživatelský kód (přidělený školní jídelnou) začínající znovu 0288......, nebo Vámi stanovenou hodnotu při registraci.
Heslo uveďte  velkými písmeny nebo přesně podle zadání při registraci. Přihlásit.   
Na horní liště zvolte  objednávky stravy a zobrazí se  Vám jídelníček. Znázorněné zatržení označuje Vaši současnou objednávku. Vždy lze přihlásit pouze jednu porci. 

Některá jídla mají na konci řádku zatržítko, pod kterým jsou zobrazeny nejdůležitější obsažené potraviny. 

Po ukončení výběru zvolte odeslat (zelené tlačítko nahoře).

Rozsah jídelníčku přístupný na internetu je shodný s daty na výběrových boxech v jídelně.  Objednávat na toto období můžete  nepřetržitě  24 hod. denně, jídelna provádí vyhodnocení několikrát denně, a vždy ve 14,30 hod.  Objednávky se  zapíší s datem a časem Vašeho skutečného provedení. Jestliže provedete objednávku po internetu např. ve 12,00 hod., ve stejný den půjdete na oběd ve 13,00 hod. a na objednávkovém boxu nahlédnete  do svých objednávek, internetový požadavek  nemusí být ještě zpracován. Pokud však v těchto 13,00 hod. provedete v jídelně novou objednávku, zůstane v platnosti tato, protože jste ji provedli později než internetovou. Zpráva o přijetí objednávky nebo její části  Vám bude odeslána následně po vyhodnocení , tzn., že ji nedostanete bezprostředně po Vaší objednávce.
Uvedený finanční  stav stravovacího konta není stavem k aktuálnímu datu, ale k poslednímu předobjednanému jídlu, např.  k poslednímu dni v měsíci. 

PŘEHLED  O  VYZVEDNUTÉ  STRAVĚ

Po přihlášení uživatele (strávníka) k provedení objednávky, lze nahlédnout do přehledu o skutečně odebraných jídlech (horní lišta výdej).
Aktuální informace o výdeji současného dne je k dispozici zhruba v 15,30 hod.. U strávníků s konzumací mimo budovu ŠJ, až v 15,30 hod. následující den.

Naše adresa

Školní jídelna, Hradec Králové, Hradecká 1219
Hradecká 1219
50003 Hradec Králové
IČO: 49335499
DIČ: CZ49335499

Kontaktujte nás

Navštivte nás

Školní jídelna se nachází v těsné blízkosti středních škol, školních internátů, kampusu UHK a Podnikatelského centra.