www.strava.cz

školní matrika

Školní matrika a ochrana osobních údajů

Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání  (školský zákon) nám jako školskému zařízení ukládá vedení školní matriky, jejímž obsahem jsou informace o údajích osobního charakteru. Povinností strávníků, případně jejich zákonných zástupců vyplývající z výše uvedeného zákona, je poskytnutí těchto údajů. Pokud byste nám je odmítli poskytnout, může to mít za následek například chybné zařazení strávníka a s tím související špatné stanovení úhrady stravy v příslušné kategorii, dále nemožnost informovat rodiče při zdravotních potížích či úrazu strávníka.
Ostatní údaje , mimo školní matriky,  jsou dobrovolné. 
Současně Vás v souladu s § 11 odst. 1  zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů  informujeme, že správcem a zpracovatelem osobních údajů je Školní jídelna, Hradec Králové, Hradecká 1219 , která je vede v listinné podobě a v programu stravné a nebudou nikomu dalšímu zpřístupňovány. ŠJ přijala opatření pro jejich  zabezpečení .  
Údaje budou zpracovávány po dobu , kterou uvádíte jako ukončení stravování  a do konce dalšího kalendářního roku  pro případ přestupu na jinou školu a finančního vypořádání.  Kdykoliv máte právo přístupu ke svým údajům, na informaci o zpracování uvedených osobních údajů    a na opravu. 
Pokud zjistíte nebo se domníváte, že školní jídelna  jako správce a zpracovatel nakládá s Vašimi osobními údaji v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, můžete nás požádat o vysvětlení a odstranění nedostatků  nebo se obrátit  na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze.     
Podrobnější informace jsou k dispozici ve vnitřním řádu umístěném ve vitrínce vestibulu ŠJ a internetových stránkách www.jidelnahradecka.cz. U vedoucí ŠJ je taktéž možné nahlédnout do uvedených zákonů.

Naše adresa

Školní jídelna, Hradec Králové, Hradecká 1219
Hradecká 1219
50003 Hradec Králové
IČO: 49335499
DIČ: CZ49335499

Kontaktujte nás

Navštivte nás

Školní jídelna se nachází v těsné blízkosti středních škol, školních internátů, kampusu UHK a Podnikatelského centra.