www.strava.cz

úhrada stravy

ZPŮSOB  ÚHRADY STRAVY
 

A) V HOTOVOSTI

  • úhrada při prvním nákupu: částka za objednanou stravu + zakoupená stravovací karta nebo čip
  • úhrada při dalším nákupu:  částka za objednanou stravu snížená o  případné odhlášení  z minulého období
  • složení libovolné zálohy

B) PŘEVODNÍM PŘÍKAZEM   na účet ŠJ v KB – 554040207/0100

  • (jako variabilní symbol se uvádí rodné číslo strávníka, kterému má být obnos připsán)

C) PLATEBNÍ KARTOU pouze ve vyhrazené pokladně

D) FAKTUROU

Platby pod bodem a) až c) se provádí dopředu, zpravidla na měsíc.
Platby pod bodem d) zpětně za ukončený měsíc podle skutečně objednaných jídel.

Při úhradě převodním příkazem je stanovena minimální výše bezhotovostní platby 300,- Kč. Úhrada stravy v nižších částkách je možná jen v hotovosti nebo platební kartou. Doporučení pro bezproblémové objednávání jídel na přelomu měsíců při způsobu platby  měsíčním trvalým příkazem je , aby platba na následující měsíc byla strávníkovi připsána okolo 20. dne předcházejícího měsíce.

Podrobnější  informace   najdete v dalších oddílech (Formuláře,informační leták  pro strávníky(odstavec závazná trvalá přihláška a způsob platby)

Přehled plateb pro jednotlivé skupiny strávníků platí od 1.12.2016

Školní stravování:

  snídaně oběd večeře
do 6 let   20,- Kč  
7-10 let   20,- Kč  
11-14let 17,- Kč 26,- Kč 23,- Kč
15 a více let 17,- Kč 26,- Kč 23,- Kč

 

Studenti univezity:

  snídaně oběd večeře
Přímá platba studentů Univerzity po odečtení dotace   42,- Kč  

 

                                                    
Zařazení do věkových skupin  se řídí dosaženým věkem v příslušném školním roce (školním rokem se rozumí období od 1. 9. – 31. 8.)

Zaměstnanci škol zřizovaných Královehradeckým krajem:

  oběd
Zaměstnanci(konzumace v budově ŠJ)

Výchozí kalkulace 61,- Kč

Skutečná platba v jídelně se odvíjí od výše příspěvku zaměstnavatele

 

Zaměstnanci škol soukromých a církevních:

  oběd
Zaměstnanci(konzumace v budově ŠJ) 63,- Kč
Zaměstnanci(odváženo mimo budovu ŠJ) 56,- Kč

 

Ostatní strávníci:

  snídaně oběd večeře
Ostatní příležitostní strávníci 39,- Kč 63,- Kč 56,- Kč

Naše adresa

Školní jídelna, Hradec Králové, Hradecká 1219
Hradecká 1219
50003 Hradec Králové
IČO: 49335499
DIČ: CZ49335499

Kontaktujte nás

Navštivte nás

Školní jídelna se nachází v těsné blízkosti středních škol, školních internátů, kampusu UHK a Podnikatelského centra.