← back

úhrada stravy

30/10/2019

ZPŮSOB  ÚHRADY STRAVY

A) V HOTOVOSTI
složením libovolné zálohy

B) PŘEVODNÍM PŘÍKAZEM   na účet ŠJ v KB – 554040207/0100
(jako variabilní symbol se uvádí evidenční číslo strávníka, kterému má být obnos připsán)

C) PLATEBNÍ KARTOU 

D) FAKTUROU
nutná písemná objednávka s fakturačními údaji

E) ELEKTRONICKOU STRAVENKOU
k ceně stravy se připočítá provize 5,5 % pro vydavatele stravenek
Platby pod bodem a) až c) se provádí dopředu, zpravidla na měsíc.
Platby pod bodem d) zpětně za ukončený měsíc podle skutečně objednaných jídel.
Platby pod bodem e) jsme nuceni připočítat provizi, neboť vydavatel stravenek požaduje provizi, kterou nemáme z čeho pokrýt.   
Pro strávníky s automatickým objednáváním doporučujeme uskutečnit platbu na další měsíc do 20. dne předcházejícího měsíce.

Podrobnější  informace   najdete v dalších oddílech (Formuláře,informační leták  pro strávníky(odstavec závazná trvalá přihláška a způsob platby)

Přehled plateb pro jednotlivé skupiny strávníků platí od 1.9.2018

Školní stravování:

  snídaně oběd večeře
do 6 let   22,- Kč  
7-10 let   23,- Kč  
11-14let 17,- Kč 28,- Kč 25,- Kč 
15 a více let 17,- Kč 29,- Kč 26,- Kč

Zařazení do věkových skupin  se řídí dosaženým věkem v příslušném školním roce (školním rokem se rozumí období od 1. 9. – 31. 8.)

Studenti UHK:

  snídaně oběd večeře
Přímá platba studentů Univerzity HK *po odečtení dotace školy   ..,- ..,- Kč*   ..,-

 

Zaměstnanci UHK:

  snídaně  oběd     večeře
Přímá platba zaměstnanců Univerzity HK *po odečtení dotace   ..,- ..,- Kč*   ..,-

                                                

Zaměstnanci škol zřizovaných Královehradeckým krajem:

  oběd
Zaměstnanci(konzumace v budově ŠJ)

Výchozí kalkulace 68,- Kč

Skutečná platba v jídelně se odvíjí od výše příspěvku zaměstnavatele

 

Zaměstnanci škol soukromých a církevních:

  oběd
Zaměstnanci (konzumace v budově ŠJ) 69,- Kč
Zaměstnanci (odváženo mimo budovu ŠJ) 61,- Kč

 

Ostatní strávníci - komerční stravování :

  snídaně oběd večeře
Ostatní příležitostní strávníci -samoplátci 41,- Kč 69,- Kč 60,- Kč