pravidla

úhrada stravy

ZPŮSOB  ÚHRADY STRAVY

A) V HOTOVOSTI
složením libovolné zálohy

B) PŘEVODNÍM PŘÍKAZEM   na účet ŠJ v KB – 554040207/0100
(jako variabilní symbol se uvádí evidenční číslo strávníka, kterému má být obnos připsán)

C) PLATEBNÍ KARTOU 

D) FAKTUROU
nutná písemná objednávka s fakturačními údaji

E) ELEKTRONICKOU STRAVENKOU
k ceně stravy se připočítá provize 5,5 % pro vydavatele stravenek
Platby pod bodem a) až c) se provádí dopředu, zpravidla na měsíc.
Platby pod bodem d) zpětně za ukončený měsíc podle skutečně objednaných jídel.
Platby pod bodem e) jsme nuceni připočítat provizi, neboť vydavatel stravenek požaduje provizi, kterou nemáme z čeho pokrýt.   
Pro strávníky s automatickým objednáváním doporučujeme uskutečnit platbu na další měsíc do 20. dne předcházejícího měsíce.

Podrobnější  informace   najdete v dalších oddílech (Formuláře,informační leták  pro strávníky(odstavec závazná trvalá přihláška a způsob platby)

Přehled plateb pro jednotlivé skupiny strávníků platí od 1.9.2018

Školní stravování:

  snídaně oběd večeře
do 6 let   22,- Kč  
7-10 let   23,- Kč  
11-14let 17,- Kč 28,- Kč 25,- Kč 
15 a více let 17,- Kč 29,- Kč 26,- Kč

Zařazení do věkových skupin  se řídí dosaženým věkem v příslušném školním roce (školním rokem se rozumí období od 1. 9. – 31. 8.)

Studenti UHK:

  snídaně oběd večeře
Přímá platba studentů Univerzity HK *po odečtení dotace školy   ..,- ..,- Kč*   ..,-

 

Zaměstnanci UHK:

  snídaně  oběd     večeře
Přímá platba zaměstnanců Univerzity HK *po odečtení dotace   ..,- ..,- Kč*   ..,-

                                                

Zaměstnanci škol zřizovaných Královehradeckým krajem:

  oběd
Zaměstnanci(konzumace v budově ŠJ)

Výchozí kalkulace 68,- Kč

Skutečná platba v jídelně se odvíjí od výše příspěvku zaměstnavatele

 

Zaměstnanci škol soukromých a církevních:

  oběd
Zaměstnanci (konzumace v budově ŠJ) 69,- Kč
Zaměstnanci (odváženo mimo budovu ŠJ) 61,- Kč

 

Ostatní strávníci - komerční stravování :

  snídaně oběd večeře
Ostatní příležitostní strávníci -samoplátci 41,- Kč 69,- Kč 60,- Kč
online

Online objednávka

Objednávání jídel po internetu

Zadejte adresu www.strava.cz. V levé, modře zvýrazněné části zvolte ihlášeníivatele. 

V zobrazené tabulce doplňte : výběr jídelny = 0288. 
Do kolonky uživatel doplňte svůj uživatelský kód (přidělený školní jídelnou) začínající znovu 0288......, nebo Vámi stanovenou hodnotu při registraci.
Heslo uveďte  velkými písmeny nebo přesně podle zadání při registraci. Přihlásit.   
Na horní liště zvolte  objednávky stravy a zobrazí se  Vám jídelníček. Znázorněné zatržení označuje Vaši současnou objednávku. Vždy lze přihlásit pouze jednu porci. 

Některá jídla mají na konci řádku zatržítko, pod kterým jsou zobrazeny nejdůležitější obsažené potraviny. 

Po ukončení výběru zvolte odeslat (zelené tlačítko nahoře).

Rozsah jídelníčku přístupný na internetu je shodný s daty na výběrových boxech v jídelně.  Objednávat na toto období můžete  nepřetržitě  24 hod. denně, jídelna provádí vyhodnocení několikrát denně, a vždy ve 14,30 hod.  Objednávky se  zapíší s datem a časem Vašeho skutečného provedení. Jestliže provedete objednávku po internetu např. ve 12,00 hod., ve stejný den půjdete na oběd ve 13,00 hod. a na objednávkovém boxu nahlédnete  do svých objednávek, internetový požadavek  nemusí být ještě zpracován. Pokud však v těchto 13,00 hod. provedete v jídelně novou objednávku, zůstane v platnosti tato, protože jste ji provedli později než internetovou. Zpráva o přijetí objednávky nebo její části  Vám bude odeslána následně po vyhodnocení , tzn., že ji nedostanete bezprostředně po Vaší objednávce.
Uvedený finanční  stav stravovacího konta není stavem k aktuálnímu datu, ale k poslednímu předobjednanému jídlu, např.  k poslednímu dni v měsíci. 

PŘEHLED  O  VYZVEDNUTÉ  STRAVĚ

Po přihlášení uživatele (strávníka) k provedení objednávky, lze nahlédnout do přehledu o skutečně odebraných jídlech (horní lišta výdej).
Aktuální informace o výdeji současného dne je k dispozici zhruba v 15,30 hod.. U strávníků s konzumací mimo budovu ŠJ, až v 15,30 hod. následující den.

Naše adresa

Školní jídelna, Hradec Králové, Hradecká 1219
Hradecká 1219
50003  Hradec Králové
IČO: 49335499
DIČ: CZ49335499

Kontaktujte nás

telefon495 511 046 - pokladna telefon602 500 091 - sklad telefon495 511 064 - vedoucí emailinfo@jidelnahradecka.cz

Školní jídelna, Hradec Králové, Hradecká 1219 je příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje

královehradecký kraj

Navštivte nás

Školní jídelna se nachází v těsné blízkosti středních škol, školních internátů, kampusu UHK a Podnikatelského centra.

Hold on please…

It will only take a second.