pravidla

úhrada stravy

ZPŮSOB  ÚHRADY STRAVY

A) PŘEVODNÍM PŘÍKAZEM   na účet ŠJ v KB – 554040207/0100
(jako variabilní symbol se uvádí evidenční číslo strávníka)

B) PLATEBNÍ KARTOU 

C) FAKTUROU
nutná písemná objednávka s fakturačními údaji

D) HOTOVOST

Platby pod bodem a) b) d) e) se platí dle uvážení, objednávat lze jen do výše zústatku.
Platby pod bodem c) se fakturuje zpětně za ukončený měsíc podle skutečně objednaných jídel.
   
Pro strávníky s automatickým objednáváním doporučujeme uskutečnit platbu na další měsíc do 20. dne předcházejícího měsíce.

Podrobnější  informace najdete ve vnitřním řádu.

Přehled cen pro jednotlivé skupiny strávníků s platností od 3.1.2024

Školní stravování:

  snídaně                                oběd                     večeře             
do 6 let             25,- Kč  
7-10 let             33,- Kč  
11-14let        23,- Kč           40,- Kč 34,- Kč 
15 a více let        25,- Kč           42,- Kč 35,- Kč

Zařazení do věkových skupin  se řídí dosaženým věkem v příslušném školním roce (školním rokem se rozumí období od 1. 9. – 31. 8.)

Studenti UHK:

    oběd  
Přímá platba studentů Univerzity HK *po odečtení dotace školy   75,- Kč         

 

Komerční ceny:

              snídaně          oběd                   večeře
Ostatní strávníci - volný prodej                                  55,- Kč        94,- Kč       78,- Kč
online

Online objednávka

Objednávání jídel po internetu

Zadejte adresu www.strava.cz. V levé, modře zvýrazněné části zvolte ihlášeníivatele. 

V zobrazené tabulce doplňte : výběr jídelny = 0288. 
Do kolonky uživatel doplňte svůj uživatelský kód (přidělený školní jídelnou) začínající znovu 0288......, nebo Vámi stanovenou hodnotu při registraci.
Heslo uveďte  velkými písmeny nebo přesně podle zadání při registraci. Přihlásit.   
Na horní liště zvolte  objednávky stravy a zobrazí se  Vám jídelníček. Znázorněné zatržení označuje Vaši současnou objednávku. Vždy lze přihlásit pouze jednu porci. 

Některá jídla mají na konci řádku zatržítko, pod kterým jsou zobrazeny nejdůležitější obsažené potraviny. 

Po ukončení výběru zvolte odeslat (zelené tlačítko nahoře).

Rozsah jídelníčku přístupný na internetu je shodný s daty na výběrových boxech v jídelně.  Objednávat na toto období můžete  nepřetržitě  24 hod. denně, jídelna provádí vyhodnocení několikrát denně, a vždy ve 14,30 hod.  Objednávky se  zapíší s datem a časem Vašeho skutečného provedení. Jestliže provedete objednávku po internetu např. ve 12,00 hod., ve stejný den půjdete na oběd ve 13,00 hod. a na objednávkovém boxu nahlédnete  do svých objednávek, internetový požadavek  nemusí být ještě zpracován. Pokud však v těchto 13,00 hod. provedete v jídelně novou objednávku, zůstane v platnosti tato, protože jste ji provedli později než internetovou. Zpráva o přijetí objednávky nebo její části  Vám bude odeslána následně po vyhodnocení , tzn., že ji nedostanete bezprostředně po Vaší objednávce.
Uvedený finanční  stav stravovacího konta není stavem k aktuálnímu datu, ale k poslednímu předobjednanému jídlu, např.  k poslednímu dni v měsíci. 

PŘEHLED  O  VYZVEDNUTÉ  STRAVĚ

Po přihlášení uživatele (strávníka) k provedení objednávky, lze nahlédnout do přehledu o skutečně odebraných jídlech (horní lišta výdej).
Aktuální informace o výdeji současného dne je k dispozici zhruba v 15,30 hod.. U strávníků s konzumací mimo budovu ŠJ, až v 15,30 hod. následující den.

Prosím vyčkejte

Bude to trvat jen chvíli