rolex day date mens 36mm 118206 mother of pearl dial watch raises the pure essentials of watchmaking to the level of art.highest quality swiss-made replica rolex submariner in the industry. Školní jídelna Hradecká | Hradec Králové
pravidla

úhrada stravy

ZPŮSOB  ÚHRADY STRAVY

A) PŘEVODNÍM PŘÍKAZEM   na účet ŠJ v KB – 554040207/0100
(jako variabilní symbol se uvádí evidenční číslo strávníka, kterému má být obnos připsán)

B) PLATEBNÍ KARTOU 

C) FAKTUROU
nutná písemná objednávka s fakturačními údaji

D) ELEKTRONICKOU STRAVENKOU
k ceně stravy se připočítá provize 5,5 % pro vydavatele stravenek

E) HOTOVOST

Platby pod bodem a) b) d) e) se platí dle uvážení, objednávat lze jen do výše zústatku.
Platby pod bodem c) se fakturuje zpětně za ukončený měsíc podle skutečně objednaných jídel.
Platby pod bodem e) jsme nuceni připočítat provizi, neboť vydavatel stravenek požaduje provizi, kterou nemáme z čeho pokrýt.   
Pro strávníky s automatickým objednáváním doporučujeme uskutečnit platbu na další měsíc do 20. dne předcházejícího měsíce.

Podrobnější  informace   najdete v dalších oddílech (Formuláře,informační leták  pro strávníky(odstavec závazná trvalá přihláška a způsob platby)

Přehled plateb pro jednotlivé skupiny strávníků platí od 28.8.2023

Školní stravování:

  snídaně                                oběd                     večeře             
do 6 let             26,- Kč  
7-10 let             34,- Kč  
11-14let        24,- Kč           41,- Kč 35,- Kč 
15 a více let        26,- Kč           43,- Kč 36,- Kč

Zařazení do věkových skupin  se řídí dosaženým věkem v příslušném školním roce (školním rokem se rozumí období od 1. 9. – 31. 8.)

Studenti UHK:

  snídaně oběd večeře
Přímá platba studentů Univerzity HK *po odečtení dotace školy   54,- Kč  ...,- Kč          77,-Kč

 

Komerční ceny:

              snídaně          oběd                   večeře
Ostatní strávníci - volný prodej                                  54,- Kč        92,- Kč       77,- Kč
online

Online objednávka

Objednávání jídel po internetu

Zadejte adresu www.strava.cz. V levé, modře zvýrazněné části zvolte ihlášeníivatele. 

V zobrazené tabulce doplňte : výběr jídelny = 0288. 
Do kolonky uživatel doplňte svůj uživatelský kód (přidělený školní jídelnou) začínající znovu 0288......, nebo Vámi stanovenou hodnotu při registraci.
Heslo uveďte  velkými písmeny nebo přesně podle zadání při registraci. Přihlásit.   
Na horní liště zvolte  objednávky stravy a zobrazí se  Vám jídelníček. Znázorněné zatržení označuje Vaši současnou objednávku. Vždy lze přihlásit pouze jednu porci. 

Některá jídla mají na konci řádku zatržítko, pod kterým jsou zobrazeny nejdůležitější obsažené potraviny. 

Po ukončení výběru zvolte odeslat (zelené tlačítko nahoře).

Rozsah jídelníčku přístupný na internetu je shodný s daty na výběrových boxech v jídelně.  Objednávat na toto období můžete  nepřetržitě  24 hod. denně, jídelna provádí vyhodnocení několikrát denně, a vždy ve 14,30 hod.  Objednávky se  zapíší s datem a časem Vašeho skutečného provedení. Jestliže provedete objednávku po internetu např. ve 12,00 hod., ve stejný den půjdete na oběd ve 13,00 hod. a na objednávkovém boxu nahlédnete  do svých objednávek, internetový požadavek  nemusí být ještě zpracován. Pokud však v těchto 13,00 hod. provedete v jídelně novou objednávku, zůstane v platnosti tato, protože jste ji provedli později než internetovou. Zpráva o přijetí objednávky nebo její části  Vám bude odeslána následně po vyhodnocení , tzn., že ji nedostanete bezprostředně po Vaší objednávce.
Uvedený finanční  stav stravovacího konta není stavem k aktuálnímu datu, ale k poslednímu předobjednanému jídlu, např.  k poslednímu dni v měsíci. 

PŘEHLED  O  VYZVEDNUTÉ  STRAVĚ

Po přihlášení uživatele (strávníka) k provedení objednávky, lze nahlédnout do přehledu o skutečně odebraných jídlech (horní lišta výdej).
Aktuální informace o výdeji současného dne je k dispozici zhruba v 15,30 hod.. U strávníků s konzumací mimo budovu ŠJ, až v 15,30 hod. následující den.

Naše adresa

Školní jídelna, Hradec Králové, Hradecká 1219
Hradecká 1219
50003  Hradec Králové
IČO: 49335499
DIČ: CZ49335499
RED IZO: 484083
DATOVÁ SCHRÁNKA: 3sj4daf

Školní jídelna, Hradec Králové, Hradecká 1219 je příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje

královehradecký kraj

Kontaktujte nás

Ředitel:
telefon495 511 064 emailinfo@jidelnahradecka.cz

Sklad:
telefon602 500 091 emailsklad@jidelnahradecka.cz

Šéfkuchař:
telefon602 500 122

Správa majetku:
telefon601 361 666 emailadministrace@jidelnahradecka.cz

Správce rozpočtu:
telefon702 288 575 emailekonom@jidelnahradecka.cz

Pokladna:
telefon495 511 046 - pokladna emailpokladna@jidelnahradecka.cz

Navštivte nás

Školní jídelna se nachází v těsné blízkosti středních škol, školních internátů, kampusu UHK a Podnikatelského centra.

Prosím vyčkejte

Bude to trvat jen chvíli